SonoPass is een geavanceerd en hoogwaardig computergestuurd meetsysteem. Het meet of de gehoorbescherming ook echt doet wat het moet doen. SonoPass stelt het exacte percentage van bescherming per individu vast. De daarbij gehanteerde techniek noemt men MIRE, welke inmiddels wordt aanbevolen in de nieuwe richtlijn lawaaislechthorendheid!

Daarnaast houdt SonoPass niet alleen rekening met het blootstellingniveau, maar ook met de leeftijd en het geslacht van de betreffende medewerker.

Met behulp van zogenaamde ‘roze ruis’ wordt gemeten hoeveel geluid/lawaai er daadwerkelijk overblijft achter de gehoorbeschermer. Vervolgens stelt de software een optimaal filteradvies voor de betreffende medewerker samen. Deze methode maakt het tevens mogelijk de gehoorbeschermers jaarlijks te monitoren/controleren.
Desgewenst ontvangt u een certificaat van de meting.
SonoPass is ontwikkeld door de universiteit van Montreal.
Afbeelding-007

Roze ruis

Roze (en ook witte) ruis wordt gebruikt om test-, controle- en geluidsisolatie-metingen uit te voeren. Het is een soort ‘norm’ geluid. Het verschil tussen roze en witte ruis is de energieverdeling. Bij roze ruis heeft iedere octaafband dezelfde hoeveelheid energie, dus in de lage frequenties wordt meer energie gestopt dan in de hoge frequenties (hoe hoger de octaafband, hoe meer frequenties per band dus per frequentie minder energie). Het spectrum van roze ruis is vlak. Bij geluidsmetingen wordt meestal met roze ruis gemeten voor een nauwkeurige meting.