aboutus03

In Nederland worden werknemers door de Wet beschermd tegen geluidsniveaus boven 80 decibel (dB(A)). Op de werkplek zijn werkgevers verplicht zorg te dragen voor gehoorbescherming met een passende demping, afhankelijk van het geluidsniveau waaraan de werknemer wordt blootgesteld. Bovendien heeft een medewerker die werkt in een omgeving boven 80 dB(A) het recht om regelmatig het gehoor te laten testen.

Op het moment dat gehoorbeschadiging wordt geconstateerd, is het onherroepelijk. Een aantal haarcellen is afgestorven en kan geluidssignalen niet meer doorgeven aan de hersenen.

Proma Protection & Communication biedt een compleet programma voor gehoorbescherming in het bedrijfsleven aan.