Sonomax

Geluid kan zowel prettig als gevaarlijk zijn. Gevaarlijk wordt het wanneer ons auditieve systeem te intens en te langdurig aan geluid wordt blootgesteld. Aanvankelijk kunnen onze oren tijdens stille momenten herstellen, maar wanneer deze perioden te kort zijn, kunnen de eerste symptomen van gehoorbeschadiging optreden: suizen van de oren of pijn in oren, het wordt moeilijker om stille geluiden waar te nemen of een gevoel van volheid in de oren kan optreden.

Werknemer in de bouwVolgens NIOSH (National Institute of Safety and Health) hebben werknemers die werkzaam zijn in de landbouw, industrie, bouw, productiebedrijven, vervoerssector of militaire industrie de meeste kans op gehoorbeschadiging.

In onze wetgeving is opgenomen dat ieder geluid boven 80 dB in principe gehoorbeschadiging kan veroorzaken. Wetenschappelijk is echter vastgesteld dat bij langdurige blootstelling gehoorbeschadiging al bij 75 dB kan optreden. Proma Protection & Communication levert daarom alleen gehoorbeschermers die het geluid reduceren tot dit niveau. Op veel werkplaatsen komt het geluid heel gemakkelijk boven 90 dB uit en is goede gehoorbescherming dus noodzakelijk.