overons_15

In de praktijk blijkt dat de middelen om het gehoor te beschermen niet consequent of niet op de juiste manier worden gebruikt. Hier zijn een aantal redenen voor:

  1. Vaak blijkt dat de opgegeven bescherming van oorstukjes afwijkt van de daadwerkelijke bescherming.
  2. De gehoorbescherming zit niet lekker, irriteert of jeukt; kortom een gebrek aan comfort, waardoor de oorstukjes niet voor langere tijd of iedere dag worden gedragen.
  3. Gebrek aan communicatiemogelijkheden, waardoor communicatie op de werkvloer lastig is en als ongezellig of zelfs onveilig wordt ervaren.
  4. Onvoldoende voorlichting, controle en begeleiding van werknemers.