Gehoorbeschadiging: een sluipend gevaar.

Slechthorendheid ontstaat niet van vandaag op morgen. Het is een kwestie van tijd. Wie in zijn werksituatie of privé langdurig wordt blootgesteld aan lawaai, krijgt vroeg of laat in meerdere of mindere mate te maken met slechthorendheid.

De kwaliteit van uw leven is grotendeels afhankelijk van het functioneren van uw oren.

Slechthorendheid is niet alleen een medisch probleem. Zeker zo belangrijk is, dat het een sociaal probleem is.
Een probleem in de communicatie. Iets dat vaak door de omgeving wordt miskend. Het valt vaak niet op, omdat de slechthorende het probeert te verbergen.
Het gehoor is een verfijnd en gevoelig zintuig. Tienduizenden minuscule haarcelletjes geven geluid via trillingen door aan de hersenen.
Te veel geluid – en dus te veel trillingen – beschadigen deze haarcellen. Voor altijd, want ze groeien niet meer terug. Een dergelijke gehoorbeschadiging is dan ook definitief en onomkeerbaar.

Gehoorschade?

Slecht of zelfs helemaal niet meer kunnen horen kan levensbedreigend zijn. Denk maar eens aan de sirenes van de ambulance, politie en de brandweer.

Neem maatregelen voor het te laat is.

Lawaaidoofheid is onomkeerbaar, gehoorbeschermers zijn dus een absolute noodzaak. Gehoorbeschermers hebben alleen zin als ze niet alleen het lawaai dempen, maar ook altijd gedragen worden. Ze moeten dus lekker zitten en niet irriteren.